Bejelentkezés

 • kep
 • kep
 • kep
 • kep

A Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (jelenlegi nevén: Nemzeti Agrárkutatási és innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet – NAIK MGI) és további innovatív gazdasági társaságok összefogásával a Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klaszter 2011. március 10-én került megalapításra. A folyamatos fejlődés visszaigazolásaként a Klaszter 2014. december 19-én elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter címet.

 

A Klaszter a kezdeti időszakban tevékenységét döntően az Észak-alföldi régióban fejtette ki. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió 2020-ig a szén-dioxid kibocsátás 20%-os csökkentését tűzte ki célul, a Zöld Áramlat Klaszter céljaként került meghatározásra az alapításkor, hogy fejlessze és elősegítse az intézmények, szervezetek, önkormányzatok és gazdasági társaságok közti együttműködést, annak érdekében, hogy minél több olyan innovatív energetikai megoldás születhessen, melyek segítségével drasztikusan növelhető a megújuló energiaforrások kihasználása, valamint csökkenthető az energiafelhasználás.

 

A kitűzött célok elérésének szükségességét alátámasztotta, hogy a régióban a megújuló energiaforrások kihasználtsága és a vállalkozások innovációs tevékenysége az országos átlaghoz mérten alacsonyabb, a fosszilis energiaforrások kihasználása és ezáltal a környezetterhelés viszont magasabb volt. Az importfüggőség, a relatív magas a munkanélküliségi ráta, a kevés térségi megújuló energetikai vállalkozás, valamint az egyedi szakma specifikus célszoftverek hiánya ugyancsak megalapozták a Klaszter létrehozásának aktualitását.

 

A Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klaszter szolgáltatásai

 • Energetikai fejlesztési javaslattétel (önkormányzatok, kistérségek és gazdasági társaságok számára);
 • Szilárd biomassza potenciál felmérése (kezdetben az Észak-alföldi régióban, mára országosan);
 • Innovatív műszaki, technológiai energetikai megoldások ismertetése, bevezetése;
 • Kistérségi és / vagy mikrotérségi szintű mintaprojektek bevezetése.

 

A Klaszter a működési tapasztalatok és a felmerült lehetőségek, valamint igények hatására a 2013-as év folyamán a menedzsment szervezet javaslatára a földrajzi keretek kiszélesítése mellett döntött.

 

A meghatározott új stratégiai irány eredményeképpen 2014 első hónapjaira a Klaszter tagjai között profilbővítő és –tisztító változások mentek végbe, melynek hatására kialakult a Klaszter jelenlegi tagsága. Az új struktúra értelmében a működési terület már nem szorítkozik egy adott régióra, hiszen a tagok között egyaránt megtalálhatóak úgy nyíregyházi, mint soproni, debreceni, mohácsi, kecskeméti, vagy kazincbarcikai vállalkozások.

 

A klasztermenedzsment feladatokat a MIK Magyar Innovációs Klasztermenedzsment Kft. látja el a Zöld Áramlat Klaszter számára, az alábbi szolgáltatások biztosításával:

 • A Klaszter képviselete harmadik személyek felé;
 • Az Közgyűlés és az Elnökségi ülések összehívásának kezdeményezése;
 • A Klaszter operatív, koordinációs feladatainak ellátása;
 • Adminisztráció, információszolgáltatás, új tagok felkutatása, szolgáltatások kialakítása;
 • „Competence Mapping” tevékenység a klasztertagok körében
 • a Klaszter képviselete rendezvényeken, külső partnerek felé, nemzetközi kapcsolattartás;
 • Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók előadások, konferenciák szervezése;
 • Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése;
 • Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel;
 • PR Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása;
 • A Klaszter pályázati projektjeinek előkészítése és menedzselése.

 


Notice: Use of undefined constant sitename - assumed 'sitename' in /home/httpd/www/mapi.hu/html/zoldaramlat.hu/index.php on line 57